בין טקסים בלאום וטקסים בבית קולוניאליזם ומיגדר קריאה בסיפרה של רונית מטלון "סיפור שמתחיל בלוויה של נחש".

  • Pua Bursteyn

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Mar 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorTova Cohen (Supervisor)

Cite this

'