בחינת השינוי בקו החוף, באזור נמל אשדוד, באמצעות מודל.

  • Eliyau Sastiel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award4 Feb 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of environment, planning and sustainability
SupervisorSteve Brenner (Supervisor)

Cite this

'