בחינת המשתנים המשפיעים על שיעור פתחת מסרים אלקטרוניים מסחריים מצד הנמנעים

  • Einat Doron

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jan 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Business Administration
SupervisorEyal Yaniv (Supervisor) & Yehoshua Liebermann (Supervisor)

Cite this

'