בחינת היבטים ספקטרוסקופים של כרומופור ה-PFG התוך תאי במצבים פיזיולוגיים שונים.

  • Tali Perla Seidler

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Physics
SupervisorMotti Deutsch (Supervisor)

Cite this

'