בולטות הזהות והעמדות בקרב אבות שהם מטפלים עיקריים בהשוואה לאבות מסורתיים.

  • Dafna m. Sagiv-Reiss

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Sep 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorGurit Birnbaum (Supervisor) & Ruth Gaunt (Supervisor)

Cite this

'