בדיקת ההשפעה הנוירופרוטקטיבית של מתן ברימונידין )NOITULOS CIMLAHTHPO ETARTRAT ENIDINOMIRB( ו/או טיפול בתא לחץ עם חמצן בלחץ גבוה )היפרברי( בנזק איסכמי של עצב הראייה בעכבר.

  • Shimrit Dadon

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorAsher Shainberg (Supervisor)

Cite this

'