אקטיבציה ביתר של ESAREMYLOP )ESOBOBIR-PDA( YLOP כתוצאה מטיפול בNICIBUROXOD בתרבית קרדיומיוציטים, ועיכוב פעילות החלבון כאפשרות למיזעור הנזק.

  • Yoel Ben Reuver

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorAsher Shainberg (Supervisor)

Cite this

'