אסטרטגיות ניהול קונפליקט של כפיפים בארגון - כמושפעות מיחסי הזיקה עם הממונים

  • Asaf Gefen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Jan 2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Conflict Management, Resolution and Negotiation
SupervisorGerald Steinberg (Supervisor)

Cite this

'