אמידת ההשפעה של אי-ודאות במשקלים באמצעות ניתוח סטטיסטי של נתונים אפידמיולוגיים.

  • Michal Gal

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
Supervisor Kenneth J. Hochberg (Supervisor)

Cite this

'