"אלמנות ללא טבעת" התמודדות עם אובדן באמצעות טקסים פרטיים.

  • Einat Gutman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Apr 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorDavid Senesh (Supervisor), Sarah Ben-David (Supervisor) & Yael Idisis (Supervisor)

Cite this

'