אלגוריתם מתמטי לזיהוי קולי של חרקים נוברים ברקמת הצמח.

  • Yoel Pinhas

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorMina Teicher (Supervisor)

Cite this

'