אלגוריתם היפוך עבור סוגים מסוימים של התמרת רדון

  • Yulia Kolenchenko

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Oct 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorML Agranovsky (Supervisor)

Cite this

'