אירוניה לשונית ברומן ECIDUJERP DNA EDIRP לג'יין אוסטן והשוואת מקור ותרגום.

  • Yulia Arad

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 May 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Translation and Interpreting Studies
SupervisorElda Weizman (Supervisor) & Rachel Weissbrod (Supervisor)

Cite this

'