איפיון תפיסת תהליך החקר המדעי, ומהות המדע, של מורים שהתנסו בתהליך חקר פתוח.

  • Ilana Schanin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Dec 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMichal Zion (Supervisor)

Cite this

'