אינאליגנציה רגשית והון פסיכולוגי: השוואה בין בוגרים בעלי מוגבלות שכלית לבין בוגרים בעלי התפתחות תקינה

  • Yael Malka

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Nov 2017
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorHefziba Lifshitz (Supervisor)

Cite this

'