איכות אינטראקציה אם-ילד אצל ילדים צעירים עם הפרעה התפתחותית רחבת היקף (DDP) בשני סוגי משחק: משחק חוויתי ומשחק הוראתי.

Translated title of the thesis: Quality of mother-child interaction in young children with pervasive developmental disorder (DDP) in two types of play: experiential play and instructional play.
  • Simha Marmelstein

Student thesis: MA Thesis

Date of Award23 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorSuzanne Levinger (Supervisor) & Pnina Klein (Supervisor)

Cite this

'