אופני עיבוד הטקסט המקראי לצורך סיפורו בגני הילדים הממלכתיים דתיים.

  • Shachar Ben or

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Nov 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorRaphael Aaronson (Supervisor)

Cite this

'