א.ב. גוטלובר והדילמות של ההשכלה המתונה ברוסיה של המאה ה-91.

  • Shuki Sadis

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Jun 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorShmuel Feiner (Supervisor)

Cite this

'