'רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעות' על השגבת טעמי המצוות במורה הנבוכים

Translated title of the contribution: What Would Please Them Most is that the Intellect Would Not Find a Meaning for the Commandments and the Prohibitions,' – On Transcending the Rationales of the Commandments: A Close Reading of The Guide of the Perplexed III 31

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרק לא שבחלק ג הוא בן הפרקים הביקורתיים והחריפים במורה נבוכים. בפרק זה מתאר הרמב"ם השקפה המשגיבה את טעמי המצוות. בסעיף א מחבר המאמר מציע קריאה צמודה של הפרק שבאמצעותה הוא יפרש את כוונותיו הגלויות והסמויות של הרמב"ם. בסעיף 2 הוא מבחין בין שלילת טעמים בשל דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה, לבין סוגים אחרים של הסתייגות מטעמים: משיקולים יוריספורדים-הלכתיים, ובשל דתיות-הלכתית של ציות ושיעבוד. בסעיף 3 טוען המחבר בעקבות הרמב"ם כי שלילה גורפת של טעמי המצוות בשל דתיות או מסתורין והשגבה נעדרת מן הספרות היהודית הקדומה - המקרא, ספרות חז"ל, וספרות הגאונים - והיא חידוש של ימי הביניים המאוחרים. סעיף 4 מבחין בין גישה השוללת מן המצוות טעמים כלשהם לבין גישה השוללת מהן טעמים רציונליים, אך מייחסת להם טעמים אי-רציונליים. המחבר מציע כי הביקורת של הרמב"ם בפרק לא לא נסובה על שתיהן. בסעיף 5 מדגים המחבר את הפרשנות וההבחנות שהוצעו בסעיפים שקדמו באמצעות טעמי האיסורים: להשחית את פאת הראש ולגלח את הזקן. סעיף 6 עוסק בזהות האנשים המחזיקים בהשקפה המתוארת בפרק לא. המחבר מגיע למסקנה כי הרליגיוזית ההלכתית שלא רוצה בטעמי המצוות וההלכות, שרווחה כנראה אצל יהודים ביומיו של הרמב"ם, התפשטה והשתרשה - תוך שהיא לובשת צורות שונות - בקרב מעגלים רחבים בעת החדשה.
Translated title of the contributionWhat Would Please Them Most is that the Intellect Would Not Find a Meaning for the Commandments and the Prohibitions,' – On Transcending the Rationales of the Commandments: A Close Reading of The Guide of the Perplexed III 31
Original languageHebrew
Pages (from-to)17-50
Number of pages34
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume77
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Commandments (Judaism)
  • טעמי המצוות
  • משה בן מימון (רמב"ם) -- מורה נבוכים

Cite this