קרבנות או אשמים: תולדות היהודים בראי ההיסטוריוגרפיה הספרדית בשנים 1759-1898

Translated title of the contribution: Victims or Culprits: The History of Jews as Reflected in Spanish Historiography (1759-1898)

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

נתאי שנאן יוצא מנקודת ההנחה הבאה: "אפשר לומר... כי היהודי, למרות גירושו מספרד, נותר בספרות, בהיסטוריוגרפיה ובציבוריות של ספרד כנפקד נוכח... מה קרה אם כך למורשת הזו - האם נותרה על כנה גם המאה השמונה עשרה והתשע עשרה או שמא השתנתה, ובאלו אופנים?" יש בספר כדי ללמד הרבה על ההמשכיות המפתיעה בעיסוק בעבר של יהודי ספרד גם במאה העשרים ועד ימינו.
Translated title of the contributionVictims or Culprits: The History of Jews as Reflected in Spanish Historiography (1759-1898)
Original languageHebrew
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Spain
  • היסטוריה יהודית בתקופת הרנסנס
  • יהודי ספרד
  • שנאן, נתאי -- 1971-

Cite this