הפירוש התימני של זיהוי צמחי המשנה לרבנו נתן אב הישיבה

Translated title of the contribution: The Yemenite Commentary on the Identification of Plants in the Mishnah by Rabbenu Natan Av Hayeshiva

Z. Amar, E. Kafih

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פירושו של רב נתן אב הישיבה למשנה הוא הפירוש המקיף הקדום ביותר המצוי בידינו, שנכתב על כל ששת סדרי המשנה. בפירוש מצויים זיהויים של למעלה ממאה שמות צמחים המוזכרים במשנה, ולכמה מהם כמה זיהויים שונים, עדות למסורות הזיהוי השונות שנכללו בו. האם פירוש הרב נתן נסמך על מוצאו התימני והכיל מלים ניבים וביטויים שאינם נוהגים אלא בערבית היהודית בתימן? המאמר מציג מדד שיכול לאבחן את מוצאו המדויק של העורך באמצעות בדיקה שיטתית של זיהויי הצמחים.
Translated title of the contributionThe Yemenite Commentary on the Identification of Plants in the Mishnah by Rabbenu Natan Av Hayeshiva
Original languageHebrew
Title of host publicationמטוב יוסף
Subtitle of host publicationספר היובל לכבוד יוסף טובי
EditorsA. Oettinger, D. Bar-Maoz
Place of Publicationחיפה
Publisherהמרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם
Pages11-22
Volumeב
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Mishnah
  • Plants -- Classification
  • Plants -- Identification
  • Plants in rabbinical literature
  • הגדרה ומיון של צמחים
  • משנה
  • נתן בן אברהם
  • צמחים בספרות חז"ל

Cite this