The Sixteenth Sheep - Intramodal and Intermodal Translation

R. Weissbrod, A. Kohn

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

בעולם של טקסטים מרובי-אופנויות, השפה ה"טבעית-היסטורית" (Petrilli 2003) משתפת פעולה עם אופנויות אחרות, כגון צילום, איור ומוסיקה(Van Leeuwen 1999) . מנקודת המבט של חקר התרגום, כל אופנות בטקסט רב-אופנויות עשויה להיתפס כתרגום של אופנויות אחרות (Pereira 2008) המתקיימת לצדן (co-presence–2002 Kaufmann). הצרכן, הפועל כ"מפענח רב-לשוני" נחשף לשתיים או שלוש אופנויות בו-זמנית, חשיפה רב-צדדית ורב-ממדית המעשירה את החוויה. המקור ותרגומיו השונים עשויים להתקיים ביחד, בו-זמנית או – מבחינת הצרכן - בסדר שאינו תואם את סדר הפקתם. לדעת האצ'ן, יש בכך כדי לבטל את קדימותו של המקור: "Multiple versions exist laterally, not vertically" (Hutcheon 2006: XIII). על בסיס זה, נציע דיון בכבש השישה עשר כיצירה המורכבת מהצטברות של תרגומים, הכוללים את הביצוע המוסיקלי (בתקליט שהופק ב-1978, שאת לחניו חיבר יוני רכטר) ואת האיורים של הספר בשלוש מהדורותיו (גפן 1978, 1992, 2010). כל אחד מהם ניגש למקור בסגנונו האמנותי הייחודי ושילב בדרכו שלו בין הפרט והכלל, האישי והחברתי, הילדי והבוגר, המקומי והעל-מקומי, ועם זאת אפשר להצביע גם על קווי דמיון בין תפיסות העולם ודרכי היצירה של כמה מהיוצרים – בין אם מדובר באיורים או ביצירה מוסיקלית. לטענתנו, המקור (השירים והסיפורים שחיבר גפן) התקיים ביחידות רק בתהליך היצירה; הקהל נחשף אליו תמיד ביחד עם תרגומיו – האיורים, התקליט (לרבות עטיפתו המאוירת), ולכך יש להוסיף את ההצגה שכתב וביים מיכאל גורביץ', שהועלתה לראשונה בתאטרון הקאמרי ב-1991. כל אלה התקיימו זה לצד זה כאילו היו יצירה מרובת-אופנויות אחת, פרי עמלו של "אנסמבל" הכולל סופר, מלחין, זמרים, שחקנים ומאיירים, אף שהצרכן היחיד הכיר אותה דרך אחת או יותר מגרסותיה המתורגמות, שאליהן התוודע בסדר ייחודי לו (למשל, התקליט תחילה). בנוסף לאישוש טענתה של האצ'ן לעיל, נראה שאפשר להרחיב את מושג הco-presence- ולהחיל אותו לא רק על כל תרגום בנפרד, אלא גם על שלל התרגומים שהצטברו סביב המקור. ביחד הם מאפשרים לראות בכבש השישה עשר שלם העולה על סכום חלקיו או, כדברי אחד המבקרים (ליאון 2009), יצירה שהפכה במרוצת הזמן למושג.
Original languageAmerican English
StatePublished - 2017
EventILASH (Israel Association of Applied Linguistics) 44th Conference - Israel Association of Applied Linguistics, Achva College, Israel
Duration: 15 Oct 201715 Oct 2017
http://www.achva.ac.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A9-0 (Website)

Conference

ConferenceILASH (Israel Association of Applied Linguistics) 44th Conference
Country/TerritoryIsrael
CityAchva College
Period15/10/1715/10/17
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Sixteenth Sheep - Intramodal and Intermodal Translation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this