העלייה המחודשת של 'תאולוגיית העקידה' והשלכותיה המוסריות, ההלכתיות והמגדריות

Translated title of the contribution: The Return of the Aqedah Theology and its Moral and Gender Implications

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה אני מבקשת להתחקות אחר עקבותיה של 'תאולוגיית העקידה' מבית מדרשם של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק ופרופ' ישעיהו ליבוביץ והשלכותיה המוסריות, ההלכתיות והמגדריות בהגות העכשווית בחברה הדתית והחרדית־לאומית. אני מכנה בשם 'תאולוגיית העקידה' את התפיסה הגורסת כי ההיענות לדרישותיה של ההלכה כרוכה בחוויית עקידה של מכלול הנטיות, הרצונות והצרכים הייחודיים של האדם ובכללם ערכיו המוסריים. תאולוגיה זו מעמידה חיץ בין טבעו של האדם לבין מערכת הצווים ההטרונומית של ההלכה, במובן זה שהם אינם הולמים את האופי והטבע האנושי, את נטיותיו הבסיסיות ואף את ערכיו המוסריים, ואשר על כן ההיענות לצו האל דורשת הכנעה והתגברות משמעותיים. במובן זה, תאולוגיית העקידה שונה מתפיסה דתית הטרונומית קלאסית, משום שאין הכרח להבין את הציווי ההטרונומי כמשקף חוויה של עקידה אם מניחים מראש שישנה התאמה מלאה (או לכל הפחות קרובה לכך) בין התורה לבין החיים והמוסר הטבעי. אני סבורה כי הגותם של סולובייצ'יק וליבוביץ מנסחת לראשונה את תאולוגיית העקידה במובנים שיפורטו להלן ומחדדת את שאלת הקשר שלה ליחס בין דת למוסר, וכי לקישור זה יש השלכות משמעותיות לגבי פרשנות ההלכה.
Translated title of the contributionThe Return of the Aqedah Theology and its Moral and Gender Implications
Original languageHebrew
Pages (from-to)273-304
Number of pages32
Journalמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
Volume25
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Akedah
 • Aviner, Shelomoh Ḥayim -- ha-Kohen
 • Jewish ethics
 • Jewish philosophy, Modern
 • Leibowitz, Yeshayahu -- 1903-1994
 • Religious Zionism
 • Sharlo, Yuval
 • Theology
 • Ultra-Orthodox Jews -- Israel
 • Women in Judaism
 • אבינר, שלמה -- רב
 • חרדים לאומיים
 • יהדות ומודרניזם
 • ליבוביץ, ישעיהו -- 1903-1994
 • מוסר היהדות
 • נבון, חיים
 • נבון, חיים -- גשר בנות יעקב
 • נשים ביהדות
 • סולוביצ'יק, יוסף דב הלוי -- 1903-1993
 • עקדת יצחק
 • פילוסופיה יהודית מודרנית
 • ציונות דתית
 • שרלו, יובל -- 1957-
 • שרלו, יובל -- בין משכן לעגל
 • תיאולוגיה

Cite this