דיני החקיקה

Translated title of the contribution: The Law of Lawmaking

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק ב"דיני החקיקה" - מערכת הדינים אשר מסדירים את הליך חקיקתו של חוק בפרלמנט. המאמר טוען כי לדינים אלה, אשר טרם זכו בתשומת-לב מספקת במחקר המשפטי, יש חשיבות מעשית ונורמטיבית רבה. המאמר מבקש לפתח את החשיבה התיאורטית על דיני החקיקה, תוך התמקדות בשאלה מהן התכליות שדיני החקיקה אמורים להגשים. המאמר טוען כי דיני חקיקה ראויים צריכים לבטא איזון בין שש תכליות מרכזיות: (1) ארגון של פעילות המחוקק; (2) ייעול של הליך החקיקה; (3) מתן אמות-מידה ברורות לזיהויו של חוק תקף; (4) ריסון המחוקק והגנה על המיעוט הפרלמנטרי ועל כלל האזרחים; (5) שיפור איכות החקיקה שתתקבל; (6) הבטחת הליך דמוקרטי לגיטימי. המאמר מציע גם דרכים להגשמתו של איזון מיטבי בין התכליות הללו. לאחר מכן המאמר מנתח את דיני החקיקה הקיימים בכנסת לאור הדיון בתכליותיהם של דיני החקיקה, וטוען כי שתי התכליות המרכזיות שאינן מקבלות ביטוי מספיק בדיני החקיקה הישראליים הן ריסון המחוקק והבטחת איכות החקיקה. כן מצביע המאמר על חסרים מסוימים בדינים הקיימים במימושם של עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור. בשלב הבא המאמר עוסק בעיצוב דיני חקיקה, ומבהיר את חשיבות הדיון בתכליותיהם של דיני החקיקה לשם עיצוב מושכל של דיני החקיקה, וזאת בין שמדובר בעיצוב הסדרים חדשים, בתיקון הדינים הקיימים או בשאלה אילו הסדרים יש לכלול בחוק־יסוד: החקיקה. לבסוף, המאמר עוסק בהשלכותיו של הדיון בתכליותיהם של דיני החקיקה על סוגיית הביקורת השיפוטית לסוגיה השונים: ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה, ביקורת שיפוטית על תוכנם של דיני החקיקה וביקורת שיפוטית חוקתית סובסטנטיבית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Law of Lawmaking
Original languageHebrew
Pages (from-to)645-712
Number of pages68
Journalעיוני משפט
Volume37
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Democracy
  • Judicial review
  • Legislation
  • Legislation -- Israel
  • Legislative bodies

Cite this