זיקות הגומלין הבין דוריות בין חינוך לבין עוני ומשמעותן עבור מדיניות המימון של החינוך בישראל

Translated title of the contribution: The Intergenerational Reciprocal Links between Education and Poverty: : Implications for Israel's Education Finance Policy

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מאמר זה בוחן את עוצמת הזיקה בין השכלה לבין עוני בישראל. המאמר מראה
  כי קיימת זיקת גומלין בין השכלה לבין הכנסה. כלומר, בדור הנוכחי, ככל שמספר
  שנות ההשכלה של אדם רב יותר, כך עולה שכרו הממוצע, קטֵנים סיכוייו להיות
  מובטל ומתקצֵר הזמן הדרוש לו כדי להשתלב מחדש במעגל העבודה. גם בדור
  הבא, ככל שרמת השכלתם והכנסתם של ההורים תהיה גבוהה יותר, כך יעלו
  הישגי ילדיהם. זיקה זו מתחזקת לנוכח המתאם החיובי בין מאפייניהם החברתיים–
  כלכליים של יישובים לבין ההישגים של תושביהם. חשיבות הנושא עולה לאור
  מגמות הגידול בחלקם היחסי והמוחלט של מגזרים וקבוצות האוכלוסייה החיים
  בעוני. שבירת מעגל המצוקה הרב דורי מחייבת שינוי במדיניות המימון של החינוך.
  מדיניות המימון של החינוך ואופן הקצאת משאבי החינוך בישראל כיום אינם
  מצמצמים את הפערים בין קבוצות האוכלוסייה השונות, אלא מנציחים אותם,
  ולעתים אף תורמים להרחבתם. שינוי יושג באמצעות הגדלה ניכרת של המשאבים
  המוקצים לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, על ידי שיטת הקצאה פרוגרסיבית.
  שיטה זו תתרום להקטנתה של זיקת הגומלין בין עוני לחינוך על ידי צמצום
  הפערים בהישגיהם הלימודיים של חברי הקבוצות השונות, ובעקבותיו תוביל
  לצמצום הפערים העתידיים בהכנסות ולהפחתת שיעורי העוני באוכלוסייה. בחירה
  במדיניות זו מדגישה את חשיבותו של החינוך לביטחון הלאומי, ללכידות החברתית
  ולמיקום מחודש בעולם הגלובלי.
  Translated title of the contributionThe Intergenerational Reciprocal Links between Education and Poverty: : Implications for Israel's Education Finance Policy
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)261-281
  Number of pages21
  Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
  Volume33
  StatePublished - 2013

  IHP Publications

  • ihp
  • Academic achievement
  • Education
  • Education -- Finance
  • Education and state
  • Educational equalization
  • Poor
  • School children

  Cite this