השפעת המעבר לשיטת המסחר במשתנים על התנהגות התשואות ועל מחזורי המסחר

Translated title of the contribution: The Impact of Transfer to the Mishtanim Trading System on Stock Volatility and Trading Activity

מאיר אונגר, בני לאוטרבך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחת השאלות המעניינות בתורת המימון היא כיצד משפיעה שיטת המסחר על התנהגות מחירי ניירות הערך ועל מחזורי המסחר. מחקר זה בודק נושא זה בהסתמך על נתוני שוק המניות הישראלי. בתקופת המדגם היו נהוגות בישראל שתי שיטות מסחר עיקריות במניות: המסחר הרב-צדדי, המבוסס על מכרז יומי בודד, והמסחר ברשימת המשתנים, הכולל בנוסף למכרז גם שלב מסחר דו-צדדי. נתוח התמורות שחלו בהתנהגות מחירי המניות ובהיקפי המסחר כתוצאה ממעבר מניה ממסגרת המסחר הרב-צדדי לרשימת המשתנים יכול ללמד על ההשפעה נטו של שיטת המסחר. נמצא כי עם המעבר למסחר במשתנים חלה, לאחר תקופה מסויימת, ירידה בסטיית התקן של תשואות המניות. ירידה זו נובעת כולה מירידה בסיכון הלא שיטתי של המניה. כן נמצא שעם המעבר למסחר במשתנים חלה תחילה — ברב המניות — ירידה בנפח המסחר, יחסית לנפח המסחר של השוק בכללותו. אך, לאחר תקופת הסתגלות מסויימת חלה עליה משמעותית בנפח המסחר היחסי. לכן, ניתן להסיק, ששיטת מסחר "רציפה" יותר כדוגמת שיטת המשתנים, תורמת להורדת בתנודתיות המחירים ולהגדלת נזילות המניות. One of the most interesting questions in the theory of finance is how does the trading mechanism affect stock return volatility and volumes of trade. This issue is examined using Israeli stock market data. During our sample period the Tel-Aviv Stock Exchange used two main trading systems: most of the stocks traded in a single daily auction, while a select group of stocks, called the MISHTANIM stocks, had an additional stage of "continuous" open outcry market. The net effect of trading mechanism is seen by analyzing the changes that occurred in the behavior of stocks transferred from the single daily auction system to that of the MISHTANIM "continuous" trade list. The author found that stocks transferred to the MISHTANIM group experienced, after a short adjustment period, a decline in return volatility, due entirely to a drop in the non-systematic (idiosyncratic) variability of the stock. Volume of trade tends to decrease immediately after transfer to MISHTANIM. Following an adjustment period, however, it increases significantly. Thus, it may be concluded that a more continuous trading system, such as the MISHTANIM, mitigates the daily volatility of stock return and promotes stock liquidity.
Translated title of the contributionThe Impact of Transfer to the Mishtanim Trading System on Stock Volatility and Trading Activity
Original languageHebrew
Pages (from-to)267-277
Number of pages11
Journalרבעון לכלכלה
Volume40
Issue number2
StatePublished - 1993

IHP Publications

  • ihp
  • Stock exchanges
  • בורסה לניירות ערך

Cite this