מאבקו של אבימלך, בן הפילגש משכם, בשבעים אחיו מעפרה

Translated title of the contribution: The Conflict between Abimelech, Son of the Concubine from Shechem, and his Seventy Brothers from Ofra

יסכה זימרן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במקרא קיימים שבעה סיפורים הנמנים עם הסוג הספרותי 'מאבקי אחים'. קיומו של סוג ספרותי העוסק במאבקי אחים וריבוי הסיפורים הנמנים עמו משקפים את החשיבות שהמקרא מקנה לשמירת יחסי אחים תקינים. סיפורי מאבקי האחים כבר נדונו במחקר המקראי: רבים עסקו בסיפורים כיחידות בודדות. היו חוקרים שהבחינו בקווים משותפים לסיפורי מאבקי האחים, אחדים מהם הבחינו במוטיב החוזר של מאבקי האחים. טרם נעשה מחקר המגדיר את מאבקי האחים כסוג ספרותי ומכליל בתוכו את קבוצת הסיפורי האחים במקרא, ומבקש לקשור בין הפן הספרותי לתפיסות היסוד של בית האב ויחסי האחים שבתוכו. המאמר דן ביחידה התחומה בשופטים ח' ו-ט'. הגדרת הנושא המרכזי הנידון ביחידה הסיפורית, וההכרה בדרכי עיצובה ובתרומתן לביטוי הנושא, יוכיחו את מהימנות היחידה עם הסוג הספרותי שהוצג לעיל, לצד הדגשת ייחודה. באמצעות דיון זה אף תתבהר תרומתו של השיוך הסוגי להבנת העלילה כפרט והסוג הספרותי ככלל.
Translated title of the contributionThe Conflict between Abimelech, Son of the Concubine from Shechem, and his Seventy Brothers from Ofra
Original languageHebrew
Pages (from-to)49-66
Number of pages18
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך כב
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Brothers and sisters
  • Families in the Bible
  • Kings and rulers in the Bible
  • Leadership in the Bible
  • אבימלך, בן גדעון השופט
  • יחסי אחים ואחיות
  • מלוכה במקרא
  • מנהיגות במקרא
  • משפחה במקרא

Cite this