רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה: המשא ומתן בין המדינה למעסיקים זוכי מכרזים

Translated title of the contribution: Social Services Procurement in Israel as gendering employment conditions: The negotiation between the state and employers delivering services

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Downloads (Pure)

Abstract

שיטת הניהול הציבורי החדש הצליחה להנחיל במערכות החינוך, הבריאות והרווחה במדינות ה- OECD את מגמת צמצום עלויות השכר בהפעלת השירותים החברתיים. תוצרי מגמה זו היו נושא למחקרים רבים שהפיקו ספרות ענפה. ואולם מחקרים מעטים בלבד בחנו את תהליכי המשא ומתן הכרוכים בהכנת החוזים בין המדינות לבין מפעילי השירותים. במיוחד מצומצם הדיון במשא ומתן זה כתהליך ממגדר ובאפשרות שארגוני החברה האזרחית המתחרים על הפעלת השירותים יקראו תיגר על מגדור זה. מטרת המחקר המוצג כאן היא לפענח את האופי הממגדר של החוזים האמורים. לשם כך הוצגו שתי שאלות מחקר: כיצד מתעצבים במשא ומתן שבין הפקידות המופקדת על איכות השירותים לבין הפקידות המופקדת על תקצוב אפיונים ממגדרים של תנאי העסקה בשירותים החברתיים? האם בכוחם של ארגוני החברה האזרחית המעסיקים עובדים בתנאי ההעסקה הממגדרים לקרוא תיגר על מגדור זה? המתודולוגיה של האתנוגרפיה המוסדית היא שהובילה להתמקדות בתהליכי המשא ומתן על החוזים, וכחלק ממנה נערכו 35 ראיונות עם פקידים במשרדי הבריאות, הרווחה והחינוך, עם מפעילי שירותים ועם מועסקים. מהראיונות עלה שתפיסת הפקידות מכוונת התקצוב לא מייחסת חשיבות למיומנות מקצועית בתחומי הטיפול ומכאן גם לא לתגמול על מיומנות כזו בהפעלת שירותים. עלו גם מגבלות כוחם של ארגוני החברה האזרחית לקרוא תיגר בד בבד עם שיתוף הפעולה שלהם עם המגדור, שעיקרו הימנעות ממימון הכשרות מקצועיות וצמצום עד מינימום של היקף המימון לעבודה מיומנת. במאמר נידונים משמעויותיהם של ממצאים אלה והתיקון הנדרש בהפעלת השירותים החברתיים בישראל. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionSocial Services Procurement in Israel as gendering employment conditions: The negotiation between the state and employers delivering services
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-62
Number of pages24
Journalביטחון סוציאלי
Volume98
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Budget
  • Civil society
  • Employment
  • Letting of contracts
  • Occupational training
  • Public administration
  • Sex
  • Social service
  • Wage differentials

Cite this