שמירת כבוד האדם במסגרות שיקומיות ורפואיות: תפקיד הפסיכולוגים כסוכני שינוי

Translated title of the contribution: Respect and dignity of patients in the medical settings

נעה וילצ'ינסקי, מיכל שטורם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חדשות לבקרים שומעים על פגיעה בכבודם של מטופלים במסגרת רפואית. כדי לשפר את חוויית המטופלים, יש להבין את המשמעות שמטופלים מייחסים לפגיעה בכבודם או לשמירה על כבודם בעת קבלת טיפול. הבעיה נעוצה בשימוש הרווח במושג 'כבוד', אף שאין הגדרה ברורה שלו. המחקר הנוכחי התבסס על מודל תיאורטי מתחום המשפט, המאפשר הבחנה ברורה בין 'כבוד סגולי', הרף המינימלי להתנהגות בין-אישית המשמרת את זכויותיו הבסיסיות ביותר של הפרט, לבין 'כבוד מחיה', הכולל התייחסות לצרכים רגשיים ותרבותיים משתנים ואינדווידואליים. המטרה הייתה לבחון אם אפשר למפות את חוויותיהם הקונקרטיות של מטופלים על פי מודל זה. המחקר התבסס על הפרדיגמה האיכותנית וכלל ניתוח תכני של טקסטים מראיונות פתוחים למחצה עם 94 ישראלים אשר פנו בעבר לטיפול רפואי. המודל התיאורטי אכן אפשר זיהוי המושגים 'כבוד סגולי' ו'כבוד מחיה' בחוויות המטופלים. המסקנה העולה מהממצאים היא שמדיניות בריאות המכוונת לשמור על כבוד המטופל אמורה להתייחס לא רק לקידום הכבוד הסגולי, אלא גם, ובמיוחד, לקידום כבוד המחיה. המאמר עוסק גם בתפקידם של הפסיכולוגים כמעצימי כבוד המטופל.
Translated title of the contributionRespect and dignity of patients in the medical settings
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-31
Number of pages6
Journalפסיכואקטואליה
Volumeאפריל
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Dignity
  • Patients
  • Physician and patient
  • Respect for persons
  • חולים
  • כבוד האדם
  • רופאים וחולים

Cite this