הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבנייה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות מופרדות

Translated title of the contribution: Privatization and Exclusion in the City: : Associations for “Self-Construction” as Producers of Distinct Spatial Enclaves

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מתחקה אחר תהליך הפרטה ושיווק של קרקעות ציבוריות לבנייה למגורים מטעם רשות מקרקעי ישראל בתוך הערים לידי עמותות לבנייה עצמית - תהליך המוסדר באמצעות דיני המכרזים. מטרת המאמר היא לבחון את תפקיד העמותות לבנייה עצמית בעיצוב מרחבי המגורים בעיר, המושפע ממדיניות משרד הבינוי והשיכון ורמ"י" (רשות מקרקעי ישראל); ההטבות שניתנות להן; הדוקטרינה המשפטית שפותחה בהקשר של הקצאת קרקעות ציבוריות לקבוצות; פסיקת בית המשפט שניתנה לאחרונה בתחום דיני המכרזים. תהליך ההפרטה של הקרקעות הציבוריות במרכזי הערים, המתרחש לאחרונה ביתר שאת, מעורר שאלות בהיבטים אחדים: היקף החובות והכללים המוטלים על רמ"י בשיווק קרקעות מדינה בכלל ועל גופי פרטיים בפרט; סוגיית כפיפותם של תאגידים פרטיים לערכים שונים מתחום המשפט הציבורי כגון עיקרון השוויון בשיווק קרקעות ציבוריות; האיזון הראוי בין הזכות לקניין והזכות להתאגד בתוך קהילות, ומכאן הזכות להדיר פרטים מאותן הקהילות, לבין הזכות לשוויון במגורים - בייחוד בכל הנוגע לקרקעות ציבוריות. שאלות אלה מקבלות משנה תוקף בשל הריבוי המתמיד של גופים פרטיים המשווקים מרחבי מגורים לקבוצות מוגדרות על קרקעות ציבוריות, ובהם העמותות לבנייה עצמית, לעיתים בתוך הדרתם של פרטים על בסיס השתייכותם הקבוצתית. מחבר המאמר מבקש להעלות טענה והצעה. הטענה היא שהעמותות לבנייה עצמית המתמודדות על מכרזי רמ"י בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מייצרות מובלעות מגורי מופרדות בשביל קבוצות מוגדרות בתוך העיר על קרקעות ציבוריות. בכך הן עוקפות את דוקטורינת "מיעוט בעל אורח חיים ייחודי" שפותחה בפסיקה ונועדה להסדיר ולהגביל את ההקצאה הייעודית של קרקעות ציבוריות לקהילות תרבותיות. הדבר מתאפשר למרות תחולתו של עקרון השוויון על מכרזים שעורכת רמ"י ועל אף עיגון תנאי איסור האפליה בשיווק יחידות דיור על קרקעות ציבוריות המוטל על גופים הזוכים במכרזים. משכך, מחבר המאמר מציע להגביל את שיווק הקרקעות הציבוריות באמצעות עמותות לבנייה עצמית במסגרת מנגנון "המכרז הסגור" כדי להגביר את הביקורת השיפוטית המוטלת עליהן. מנגנון זה מאפשר הקצאה ייעודית של קרקע ציבורית לקבוצה סגורה ומוגדרת כדי לקדם צורך ציבורי שקובעת רמ"י, בעודו נתון לביקורת השיפוטית של בית המשפט הבוחן את חוקיות ההקצאה הייעודית לאותה קבוצה.
Translated title of the contributionPrivatization and Exclusion in the City: : Associations for “Self-Construction” as Producers of Distinct Spatial Enclaves
Original languageHebrew
Pages (from-to)443-490
Number of pages48
Journalמשפטים
Volumeמ"ו
Issue number2
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Cities and towns
 • Discrimination
 • Equality
 • Land use -- Government policy
 • Law and geography
 • Minhal meḳarḳeʻe Yiśraʼel
 • Minorities
 • Privatization
 • Public lands
 • אפליית מיעוטים
 • בנייה באמצעות עמותות
 • בנייה למגורים -- היבטים כלכליים וחברתיים
 • בעלות ציבורית על קרקעות
 • דיני מכרזים
 • הפרטה
 • מדיניות קרקע
 • מנהל מקרקעי ישראל
 • משפט וגיאוגרפיה
 • ערים
 • שוויון

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Privatization and Exclusion in the City: : Associations for “Self-Construction” as Producers of Distinct Spatial Enclaves'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this