הסדר הטלת האחריות לעברה נגררת - הרהורים על אשמה, על מידתיות ועל נוסחת איזון אחרת

Translated title of the contribution: Partnership Responsibility for an Unintended Crime: Thoughts Concerning Blame, Proportionality and an Alternate Balancing Test - A Deontological Analysis

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

ניתוח דאונטולוגי בעקבות ע"פ 4424/98 סילגדו נ' מדינת ישראל ברשימה זו מבקשת המחברת לעמוד, ראשית, על עקרון האשמה כעקרון מפתח בעיצוב פניהן של דוקטרינות להטלת אחריות פלילית ועל היחס בינו לבין ערך כבוד האדם. לאחר מכן היא חושפת, מנקודת מבט ביקורתית, את הבניית ההנמקה התועלתנית-בעיקרה שגיבשה דעת הרוב בפרשת "סילגדו". עיקר המאמר מוקדש לדיון אתי בשאלת השיפוט הנורמטיבי של מבצע בצוותא, הנקלע לסיטואציה של עברה נגררת בהיותו נתון במצבי תודעה שונים כלפי אפשרות הסטייה. הדיון יבקש לערוך השוואה בין דרגות האשמה הגלומות במבצע בצוותא הרשלן לאפשרות בצוע העברה הנגררת, לבין טיפוסי מבצעים בצוותא שצפו את אפשרות ביצועה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionPartnership Responsibility for an Unintended Crime: Thoughts Concerning Blame, Proportionality and an Alternate Balancing Test - A Deontological Analysis
Original languageHebrew
Title of host publicationספר דיויד וינר: על משפט פלילי ואתיקה (קובץ)
EditorsYoram Rabin, Dror Arad-Ayalon, Yaniv Vaki
Publisherלשכת עורכי הדין
Pages683-766
Number of pages84
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • אשמה
 • Guilt
 • משפט פלילי
 • Criminal law
 • שותפים לדבר עבירה
 • Accomplices
 • מידתיות במשפט
 • Proportionality in law
 • אונטולוגיה
 • Ontology

Cite this