הזדמנות לצמיחה אישית במעבר לסבות: תפקידן של תפיסת דחק והערכה קוגניטיבית

Translated title of the contribution: Opportunity for personal growth in the transition to grandparenthood - The role of perceived stress and cognitive appraisal

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Downloads (Pure)

Abstract

המעבר לסבות מעורר בדרך כלל רגשות של שמחה ותחושה של המשכיות, אך לעיתים עלול המעבר לעורר גם תחושות מסוימות של מצוקה ודחק. תחושות אלו עשויות לנבוע בין היתר מן הקרבה לזקנה ומהציפיות לסיוע בטיפול בנכדים, המופנות מצד דור הביניים כלפי הסבים והסבתות החדשים. אולם במקום שבו יש דחק יש גם פוטנציאל לצמיחה אישית. המאמר הנוכחי משתמש במודל התהליכי להסבר דחק של לזרוס ופולקמן ובגישת הפסיכולוגיה החיובית, כדי לבחון את הקשר שבין תפיסת הדחק במעבר לסבות ראשונה לבין צמיחה אישית מתווך בידי הערכה קוגניטיבית של דחק (איום, אתגר, מסוגלות עצמית). מדגם נוחות של 246 סבים וסבתות מצד האב ומצד האם מילאו שאלונים לדיווח עצמי (דחק, הערכה קוגניטיבית, צמיחה אישית), 3-24 חודשים לאחר לידת הנכד הראשון. בדיקת ההבדלים בין המשתתפים במשתני המחקר העלתה כי לא נמצאו הבדלים בין סבים לסבתות בתפיסת הדחק, אך נמצא כי סבים וסבתות מצד האם, לעומת סבים וסבתות מצד האב, מעריכים שמעבר לסבות מאיים יותר וגם מאתגר יותר. השאלה המרכזית של המחקר העלתה כי תפיסת הדחק במעבר לסבות ראשונה הובילה לצמיחה אישית של המשתתפים: ההערכה הקוגניטיבית תיווכה בקשר שבין המשתנים על פי המודל התהליכי להסבר דחק של לזרוס ופולקמן. בדיקת מודל התיווך עבור גברים ונשים בנפרד, ועבור סבים וסבתות מצד האב לעומת סבים וסבתות מצד האם, לא העלתה הבדלים. המאמר דן בהשלכות של הממצאים על פיתוח תוכניות מניעה והתערבות לטובת סבים וסבתות חדשים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionOpportunity for personal growth in the transition to grandparenthood - The role of perceived stress and cognitive appraisal
Original languageHebrew
Pages (from-to)209-234
Number of pages26
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeלד
Issue number2
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Grandparent and child
  • Personality development
  • Stress (Psychology)
  • התפתחות האישיות
  • לחץ פסיכולוגי
  • סבים וסבתות ונכדיהם

Cite this