כתב יד "רכב אלהים" לרבי יצחק ונה : העתקת רבי פנחס בן גד הכהן מימי גלות מוזע (1680).

Translated title of the contribution: Manuscript of Rekhev Elohim by R. Yishaq Wannah Copied by R. Pinhas ben Gad Ha-Cohen (1680)

אהרן גימאני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ר' פנחס בן גד הכהן היה מעתיק ספרים במאה הי"ז והתפרסם בשל כרוניקה קצרה שפרסם בשער סידור התפילה בעת הגירוש למוזע. נוסח מדויק שלה נתפרסם בצירוף סקירת אחת עשרה כתבי יד משלו ודיון בפועלו. בשישה מהם ציין את מקום העתקתם - העיר דמאר מקום מושבו, שבה שכנה הקהילה היהודית השישית בגודלה בתימן. ר' פנחס העתיק ספרי תפילה, מקרא, מדרש, הלכה וקבלה. המאמר דן בכתב יד נוסף בהעתקתו: 'רכב אלהים', חיבורו של ר' יצחק ונה. חשיבותו מבחינה היסטורית בידיעות קצרות על תקופתו שרשם בשער כתב היד המעוטר, והציון שכתבו בדרך למוזע.
Translated title of the contributionManuscript of Rekhev Elohim by R. Yishaq Wannah Copied by R. Pinhas ben Gad Ha-Cohen (1680)
Original languageHebrew
Pages (from-to)42-50
Number of pages9
Journalתימא: כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה
Volumeיג
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • ונה, יצחק -- רכב אלהים
  • מקוריות והעתקה בספרים ובכתבי-יד
  • פנחס בן גד הכהן

Cite this