אהבה בימי משבר: היבטים מגדריים של השכלה, תעסוקה וגירושין

Translated title of the contribution: Love in Times of Crisis: Gendered Aspects of Education, Employment, and Divorce

ענת הרבסט, עמית קפלן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עם העלייה באי-היציבות התעסוקתית בעולם ובישראל מצד אחד ובהשכלתן של נשים ובשיעורי השתתפותן בשוק העבודה מן הצד האחר עולה חשיבותה של בחינת הקשרים בין תופעות אלו לבין גירושין ברמת המיקרו - הפרט והזוג. מחקר זה מתמקד בשני ממדים של אי-שוויון: אי-יציבות תעסוקתית והעדר השכלה אקדמית, הנבחנים ברמת הזוג. בחינה זו מאפשרת לבדוק בעת ובעונה אחת שני ממדים מרכזיים של אי-שוויון חברתי: ההיבט המעמדי - בין משקי הבית, וההיבט המגדרי - בתוך משקי הבית. מטרתו של מחקר זה היא לבחון כיצד אי-יציבות תעסוקתית של בני זוג נשואים ורמת השכלתם קשורות לגירושין בישראל. במחקר זה השתמשנו בקובץ נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המבוסס על המפקד המשולב 2008-1995 בצירוף נתוני תעסוקה ושכר מרשות המסים ומן המוסד לביטוח הלאומי. אל קובץ זה מוזג קובץ של נישאים ומתגרשים, אף הוא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נמצא כי השכלה ותעסוקה ברמת הזוג פועלות בכיוונים מנוגדים מבחינה מגדרית בכל הנוגע לגירושין. העדר השכלה גבוהה של שני בני הזוג מגדיל את הסיכוי לגירושין לעומת זוגות שבהם שני בני הזוג הם בעלי השכלה אקדמית. לצד זאת, אי-יציבות תעסוקתית של גברים מעלה את הסיכוי לגירושין לעומת יציבות תעסוקתית, ואילו אי-יציבות תעסוקתית של נשים מקטינה את הסיכוי לגירושין לעומת יציבות תעסוקתית. ממצאים אלו נדונים לנוכח הקשר בין גירושין לבין אי-שוויון חברתי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionLove in Times of Crisis: Gendered Aspects of Education, Employment, and Divorce
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-136
Number of pages30
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume53
Issue number2
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Divorce
 • Education
 • Education, Higher
 • Employment (Economic theory)
 • Families
 • Job security
 • Labor market
 • Sex
 • Social integration
 • Work and family
 • ביטחון תעסוקתי
 • גירושין
 • השכלה
 • חינוך גבוה
 • מגדר
 • משפחה
 • עבודה ומשפחה
 • פער חברתי
 • שוק העבודה
 • תעסוקה

Cite this