Jewish Space in Contemporary Poland: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספר מורכב משנים עשר מאמרים המנתחים את תפקודם ומעמדם החומרי והסימבולי של מרחבים יהודים בפולין כיום, תוך התמקדות בטרנספורמציה המוחשית והתודעתית שמרחבים אלה עוברים בשנים שמאז נפילת הקומוניזם. מקרי המבחן שנידונים במאמרים השונים מאפשרים להבין כיצד מרחבים יהודיים לוקחים חלק מרכזי בתהליך ההתמודדות המורכב והמסקרן של פולין עם עברה היהודי, אך גם, ובמידה לא פחותה, את האופן שבו המרחב היהודי עומד במוקד פרויקט כינון זהות פולנית חדשה בעידן הפוסט-קומוניסטי, ואת המחלוקות והדיונים הסוערים שפרויקט זה מעורר. הספר מצליח להציג תמונה מורכבת ורב-צדדית של האופנים השונים שבהם מרחבים יהודיים מתפקדים עבור החברה הפולנית. "פולין היהודית" של השנים האחרונות מצטיירת בספר זה כמעין "פלימפססט", המסתיר וחושף בו בזמן את שכבת הטקסט הקדומה של המרחב היהודי החומרי. כפי שמאמרי הספר מלמדים, פולין יכולה להיות מקרה מבחן פרדיגמטי לבחינת משמעותם ומקומם של מרחבים יהודיים שלאחר השואה והעידן הקומוניסטי ולהבנת תפקודם של היהודים כ"רוחות רפאים" שממשיכות להעסיק, להטריד ולהקסים את התודעה האירופית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)225-231
Number of pages7
Journalגלעד
Volumeכ"ה
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • History, Modern -- 20th century
  • Jews -- History -- 20th century
  • Jews -- Poland
  • Poland
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
  • היסטוריה של העת החדשה -- המאה ה- 20
  • יהודי פולין
  • פולין

Cite this