כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה: במשפט העברי ובמשפט הישראלי

Translated title of the contribution: Intention as part of the Actus Reus :: in Jewish Law and Israeli Law

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בדרך כלל הכוונה במעשה נדרשת במשמעות של מחשבה פלילית, והיא עונה על הדרישה ליסוד הנפשי של העבירה. לעתים עשוי להיות לכוונה תפקיד במישור של הגדרת הנזק שבעבירה בדומה ליסודות העובדתיים שלה. במקרים אלו אין הכוונה משפיעה על מידת האשם של העבריין ועל השאלה אם נגדירו כמזיד או כשוגג אלא משפיעה על אופייה של הפעולה שביצע וקובעת אם במעשה שלו טמון הפוטנציאל לנזק, כפי שהוא מוגדר בעבירה
Translated title of the contributionIntention as part of the Actus Reus :: in Jewish Law and Israeli Law
Original languageHebrew
Pages (from-to)177-199
Number of pages23
Journalמחקרי משפט
Volume20
Issue number1
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal law
  • Jewish law
  • כוונה תחילה (משפט)
  • מחשבה פלילית
  • משפט עברי
  • משפט פלילי

Cite this