he Religious Extremist as Halakhic Adjudicator – Rabbi Hayyim Sofer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

קנאות הדתית היא תופעה עתיקת יומין וביטוייה מלווים את חיי הדת מהעת העתיקה ועד ימינו. בפתחה של המאה ה-21 נתבדתה הציפייה שתהליכי המודרניזציה והחילון יביאו לסילוקן של הקיצוניות והקנאות כתופעות דתיות. אדרבה, בדתות שונות התחזקו תנועות פונדמנטליסטיות וההקצנה הדתית הפכה אחד המאפיינים הבולטים של העולם המודרני והפוסט-מודרני. המודרניזציה אף דִרבנה את הקנאות הדתית ועשתה אותה מתוחכמת ולעתים אף רצחנית יותר. הביטוי הקיצוני לכך, שהפך לסמלה של התופעה, הוא פיגוע הטרור הרצחני בניו יורק ב-11 בספטמבר 2001. אירוע זה ואירועים אחרים דומים לו מטרידים חוקרים והוגי דעות ברחבי העולם. הקובץ קנאות דתית מציג זוויות ראייה שונות ומופעים רבים של קנאות בשלוש הדתות המונותאיסטיות – יהדות, נצרות ואסלאם, בתוספת מאמר אחד הבוחן את הנושא בסין העתיקה. הוא מציע מבט רחב על נושא זה, שהוא כה מרכזי בדתות ובחברות שונות בעבר ובהווה וככל הנראה עתיד ללוות אותנו גם בעתיד.
Original languageHebrew
Title of host publicationקנאות דתית
EditorsA. Ferziger
PublisherMerkaz Shazar
Pages85-112
StatePublished - 2007

Cite this