חמישים שנות משפטים: ש‏ינויים בהרגלי הכתיבה

Translated title of the contribution: Fifty Years of Mishpatim: : Changes in Legal Writing

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן לראשונה במתודולוגיה אמפירית ומנסה להנהיר את השינויים שחלו במאפייני
הפרסומים והכותבים בכתב העת משפטים, הוותיק שבכתבי העת המשפטיים האקדמיים
המתפרסמים בעברית, במהלך חמישים שנות הופעתו – מהחוברת הראשונה, שפורסמה
בספטמבר 1968 ,ועד חוברת 3 של כרך מז, שיצאה לאור בנובמבר 2018 .אגב כך המאמר
מציע אינדיקציות למגמות ולהתפתחויות שחלו במהלך תקופה זאת במחקר המשפטי
בעברית בכללותו. בין היתר מתוארות ומנותחות התפתחויות בסוגות המאמרים שפורסמו
בכתב העת, במתודולוגיות של המאמרים, באורכם, בתחומי המשפט שנדונו בהם, במידת
התמקדותם במשפט הישראלי, במאפייני הכותבות והכותבים (לרבות עיסוקם ושיוכם
לאוניברסיטה העברית בירושלים) ובהיקף כתיבת מאמרים בידי כמה כותבים. כן מובאות
ומנותחות קורלציות בין מאפייני המאמרים שפורסמו בכתב העת למאפייני הכותבים.
הממצאים בפרמטרים השונים שנבדקו מצביעים ברובם על מגמות, וכמעט כולם על
דינמיות, במחקר המשפטי בעברית, כפי שפורסם בחמישים שנות משפטים. ההסברים
שהמאמר מציע למגמות ולשינויים השונים קשורים להתפתחויות במשפט הישראלי
(ולעיתים במשפט המשווה) הפוזיטיבי, כלומר להתפתחויות בחקיקה ובפסיקה;
להתפתחויות חוץ-משפטיות בישראל או בעולם, כגון התפתחויות טכנולוגיות או
פוליטיות; להתפתחויות אקדמיות ומחקריות, כגון התפתחותם של תחומי מחקר,
מתודולוגיות, תאוריות, גישות, ותובנות חדשות על המשפטאודות ; להתפתחויות ארגוניות
ותרבותיות פנים-אקדמיות , כגון התפתחויות הקשורות לאמות המידה לקידום בדרגות
אקדמיות, למודל המימון של המוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה ולסטנדרטים ליוקרה
אקדמית; אף לשינויים של אופנה בכתיבה המשפטית האקדמית.
Translated title of the contributionFifty Years of Mishpatim: : Changes in Legal Writing
Original languageHebrew
Pages (from-to)603-662
Number of pages60
Journalמשפטים
Volumeנ
Issue number3
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • חקר המשפט
 • Legal research
 • כתיבה
 • Writing
 • לשון משפטית
 • Law -- Language
 • מאמרים מדעיים
 • Academic writing
 • כתיבה מדעית
 • Technical writing
 • משפטים (כתב-עת)
 • משפט
 • Law

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Hebrew University of Jerusalem
 • Legal research -- Israel
 • Communication in law -- Israel
 • Legal literature -- Israel
 • Law -- Israel -- Periodicals
 • Academic writing

Cite this