מנהיגות חינוכית כמנבאת מחויבות ארגונית בקרב מורים חרדים

Translated title of the contribution: Educational Leadership as a Predictor of Organizational Commitment Among Haredi Teachers

זהבית האוזי, ענת בארט, פסקל בן-עוליאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האוכלוסייה החרדית בישראל גדלה וחלקה במערכת החינוך אף גדול מחלקה באוכלוסייה. הפרדה מגדרית, ניהול מוסדות בצורה עצמאית ומעורבות של דמויות רבניות במערכת החינוך החרדית, הם רק חלק מהגורמים התרבותיים המעצבים מערכת זו בצורה ייחודיות. התמודדות עם תחרות ותקציבים דלים מחייבים מחויבות ארגונית של מורים, המוגדרת כמידת ההזדהות והמעורבות של המורה עם בית־הספר, כדי להגיע לאפקטיביות בית־ספרית. בהתאם לתיאוריית המנהיגות הסמויה, לפיה תפיסות מופנמות מביאות לפירוש הסביבה ולציפיות והנחות סמויות לגבי מאפייני המנהיג האידיאלי, שמעצבות את תפיסות המונהגים כלפי המנהיג; מחויבות ארגונית של מורים חרדים תגבר כאשר המנהל יפעל בהתאם לציפיות התרבותיות של המורים ממנו. בהתאם, מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ניבוי המחויבות הארגונית של מורים בבתי ספר חרדיים באמצעות תפיסתם את המנהיגות המעצבת, המתגמלת והמשתפת של מנהל בית־הספר. במחקר השתתפו 170 מורים ומורות חרדיים אשר מלאו את השאלון הרב גורמי, שאלון מנהיגות משתפת, שאלון מחויבות ארגונית ושאלון רקע. ניתוח רגרסיה היררכית הראה כי מנהיגות מעצבת ומשתפת של מנהל בית־הספר החרדי מנבאות מחויבות ארגונית של מורים באופן חיובי ב%37 מהשונות המוסברת, אולם מנהיגות מתגמלת אינה מנבאת מחויבות ארגונית של מורים חרדים. הממצאים המפתיעים כי מנהיגות מתגמלתאינה מנבאת כלל מחויבות ארגונית של מורים, ומנהיגות משתפת מגבירה את מחויבותם הארגונית של מורים; עשויים להצביע על כיוון השינויים במערכת החינוך החרדית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEducational Leadership as a Predictor of Organizational Commitment Among Haredi Teachers
Original languageHebrew
Pages (from-to)410-438
Number of pages29
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume37
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Educational Leadership as a Predictor of Organizational Commitment Among Haredi Teachers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this