בין דעת הרמב"ם לדעת שמואל בן תיבון: תרגומי המונח 'דעת' ויחסם לשאלות המרכזיות של משנה תורה ומורה נבוכים

Translated title of the contribution: Da’at Harambam and Da’at Samuel Ibn Tibbon: on the Meanings of the Hebrew Term Da’at, and their Relationship to the Central Questions of the Mishneh Torah and the Guide of the Perplexed

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתרגומו ל'מורה נבוכים', שמואל אבן תיבון משתמש במונח ששימש לרמב"ם למנעד של מובנים שונים. בידי אבן תיבון מקבל המונח מנעד מצומצם הרבה יותר של מובנים, אשר רובם מורים על משמעות אחת: סברה ששיטות התרגום של אבן תיבון אינן עקביות לגמרי ובוודאי לא מושלמות, אך מורות על מושג אחד שהוא נפרד מהכרעות מוסריות, מתכונות מוסריות ולרוב גם מה-νοῦς. אמנם νοῦς מיוחס ל'דעת' ב"פירוש המילות הזרות" אך אף שם מובן זה של המונח נפרד מיתר הערכים שהתייחסו למונח כאל סברה בלבד. כמובן, שימושי אבן תיבון במונח 'דעת' אינם מבטלים את שימושי הרמב"ם באותו מונח עברי; אבן תיבון, כידוע, אינו משנה את המילים העבריות שמופיעות במורה נבוכים בגרסתו המקורית הערבית. זאת ועוד, כפי שראינו, הרמב"ם אינו מזכיר את 'דעות' במובן של תכונות מוסריות אלא במראי מקום להלכות דעות ב'משנה תורה'. יתר על כן, שימושו במונח 'דעת' לציון הכרעות מוסריות נמצא אך ורק בהקשרי עץ הדעת טוב ורע, אשר בהם הרמב"ם מבדיל באופן בולט בין ידיעה מוסרית (של טוב ורע) וידיעה בהתאם ל-νοῦς (של אמת ושקר). ואמנם, אבן תיבון כמעט אינו משתמש במונח 'דעה' במובן של νοῦς. אם כן, תרגומו של אבן תיבון גורם לקוראיו לשאול: מה הוא היחס בין דעות במובן של סברה ובין דעות במובן של νοῦς האם ניתן להוציא את התוכן הדמיוני של הסברות ולהשיג דרכן את ענייני ה־ νοῦς? נדמה לי שזו אחת השאלות המרכזיות אם לא השאלה המרכזית של 'מורה נבוכים': האם νοῦς יכול לנבוע מסברות נכונות? יכול להיות שהשאלה המרכזית של 'משנה תורה' היא האם νοῦς (דעה) יכול לנבוע מתכונות מוסריות (דעות) טובות? אם כן, גם עבור 'משנה תורה' וגם עבור תרגומו של אבן תיבון ל'מורה נבוכים' השאלה המרכזית היא: מה בין דעה לדעה?
Translated title of the contribution Da’at Harambam and Da’at Samuel Ibn Tibbon: on the Meanings of the Hebrew Term Da’at, and their Relationship to the Central Questions of the Mishneh Torah and the Guide of the Perplexed
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-67
Number of pages21
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume83
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language, Medieval
  • Ibn Tibbon, Shemuel ben Yehuda
  • Translating and interpreting
  • אבן-תבון, שמואל -- 1150-1230
  • משה בן מימון (רמב"ם) -- מורה נבוכים
  • משה בן מימון (רמב"ם) -- משנה תורה
  • שפה עברית -- ימי הביניים
  • תרגום

Cite this