הגדרת ההפרה של זכויות יוצרים כעברה פלילית ואכיפתה בישראל

Translated title of the contribution: Criminal Enforcement of Copyrights in Israel (in Intellectual Property Law

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון את המנשק של דיני זכויות יוצרים והדין הפלילי. תיבדק מורכבות השימוש בדין הפלילי במקרים שדיני הקניין הרוחני מעורבים בהם ותתואר הבעייתיות שבהחלתו של הדין הפלילי בתחום דיני זכויות היוצרים. היבטים השוואתיים של הסוגיה ייבחנו גם הם, לרבות הניסיון שצבר בנושא בארצות הברית ובדין הבינלאומי. לבסוף תסוקר אכיפת הדין הפלילי בתחום זכויות היוצרים בישראל ויוצע לשקול כמה כיווני מחשבה בנוגע לדין הראוי. טענתו המרכזית של המאמר היא, שהשימוש בדין הפלילי בתחום זכויות היוצרים הוא בעייתי וכי מאמצי האכיפה צריכים להתמקד במישור האזרחי (ולא הפלילי); יש לבחון דרכי אכיפה טכנולוגיות ופעילות במישור החקיקתי והחינוכי לריכוכם של דיני זכויות היוצרים ולהנהגת שינוי נורמטיבי בנוגע לאיסור העתקה ולכיבוד זכויותיהם של יוצרים. מעבר לכך, באשר לדין הישראלי טענתו של המאמר היא, כי דיני זכויות יוצרים אינם עדכניים וכי אין מקום לשימוש מוגבר בדינים אלה בטיפול בהפרות, כפי שננקט כיום בידי המחוקק ובידי בתי המשפט. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionCriminal Enforcement of Copyrights in Israel (in Intellectual Property Law
Original languageHebrew
Title of host publicationקניין רוחני (קובץ בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר)
EditorsM. Marcowitz-Bitton, Lior Zemer
Place of Publicationשריגים-לאון
Publisherנבו
Pages301-353
Number of pages53
ISBN (Print)9789654421362
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Acquisition of property
 • Copyright
 • Criminal law
 • Intellectual property
 • International law
 • Judgments
 • Law -- United States
 • Law and ethics
 • Law enforcement
 • Property
 • אכיפת החוק
 • ארצות הברית -- משפט
 • דיני זכויות יוצרים
 • דיני קניין
 • משפט בין-לאומי
 • משפט ואתיקה
 • משפט פלילי
 • פסיקה (משפט)
 • קניין רוחני

Cite this