מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית ואקלים אתי לבין התנהגות אזרחית והתנהגות פוליטית בקרב מנהלי בית ספר יסודי בישראל

Translated title of the contribution: Authentic Leadership as a Mediator Between Professional Identity, Organizational Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior, Organizational Politics Behavior and Turnover among Elementary School Principals in Israel

ליבי לבנה-מילון, אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בוחן את הקשרים שבין מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית ואקלים אתי לבין התנהגות אזרחית (OCB) והתנהגות פוליטית (OP) בקרב מנהלי בית ספר יסודי בישראל. המסגרת התאורטית נשענת על תאוריית הרצף שפותחה על ידי Ajzen & Fishbein (2005) הדנה בקשר שבין תפיסות - עמדות - התנהגויות. המחקר מבקש לענות על השאלה באיזו מידה המודל האינטגרטיבי הכולל תפיסות אישיות מסוג זהות מקצועית ותפיסות ארגוניות מסוג אקלים אתי וכן מנהיגות אותנטית, עשוי להסביר התנהגות אזרחית והתנהגות פוליטית בקרב מנהלים של בתי ספר יסודיים במחוזות משרד החינוך. מדגם המחקר כלל 410 מנהלים של בתי ספר יסודיים, ממחוזות שונים ברחבי הארץ והתבסס על דיווחים עצמאיים, שנמסרו באמצעות שאלונים. המחקר התמקד בניתוח נתיבים (SEM – Structural Equation Modeling) באמצעות תוכנת Amos לצורך בחינת השערות המחקר ולתיקוף המודל בכללותו. ממצאי המחקר מעידים על קשרים בין תפיסות אישיות מסוג זהות מקצועית לבין תפיסות ארגוניות מסוג אקלים אתי, ובין מנהיגות אותנטית, וכן על קשרים בין מנהיגות אותנטית לבין התנהגות אזרחית והתנהגות פוליטית. המחקר הנוכחי מלמד, שמנהלי בתי ספר שתופסים את זהותם המקצועית באופן חיובי ומקיימים אקלים אתי פורמלי בבית ספרם, הם מנהיגים אותנטיים, שמתנהגים התנהגות אזרחית והם ממעטים להשתמש בטקטיקות השפעה בלתי נאותה מתחום הפוליטיקה הארגונית. לא נמצאו קשרים בין התנהגות אזרחית לבין התנהגות פוליטית כלומר, כל אחת מההתנהגויות עומדת בפני עצמה. ממצא זה מחזק את ההשערה לפיה מנהלי בתי ספר יכולים לנקוט בעת ובעונה אחת גם בהתנהגות אזרחית וגם בהתנהגות פוליטית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionAuthentic Leadership as a Mediator Between Professional Identity, Organizational Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior, Organizational Politics Behavior and Turnover among Elementary School Principals in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)12-25
Number of pages14
Journalהרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי
Volume6
Issue number1
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp

Cite this