A Dozen Trials in Which a Yemenite was Tested and Accepted His Sufferings with Love

Translated title of the contribution: A Dozen Trials in Which a Yemenite was Tested and Accepted His Sufferings with Love

A. Gaimani

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הספר שלפנינו מוקדש לזכרה של המורה יונה דחוח-הלוי בת ר' דוד שמור ז"ל . יונה דחוח-הלוי הייתה מחנכת במלוא מובן המילה. בזכות אהבת הבריות שחננה בה הקדוש ברוך הוא נמשכה כבר בצעירותה להוראה. רבים היו תלמידיה וכולם העריצו אותה הן בזכות צניעותה והן בזכות חוכמתה הרבה. יונה דחוח הלוי, שהייתה מלאת מרץ, נסתלקה לפתע לבית עולמה בהניחה אחריה חלל ריק שאי אפשר למלאו. מיד לאחר פטירתה נמנו וגמרו כמה מידיה להנציח את זכרה בדרך הראויה לה ביותר, בכתיבת קובץ מאמרים שיעסוק בתרבותם של יהודי תימן מצד אחד ובסוגיות חברתיות מצד שני. היא נחנה בכושר הסתגלות ייחודי לאישיותה המורכבת, ועם כל זאת דחתה כל דבר וכל עניין שלא התמזג עם עולמה הרוחני הפנימי. כל נשימה מנשימותיה התלכדה סביב החינוך. בחינוך ילדי ישראל הייתה שקועה בכל נפשה ובכל מעודה. יונה - שם שיש בו משמעות של עשייה, של פעילות חברתית יוצרת, של זקיפות קומה ועמידה של כבוד בנושאים חברתיים וחינוכיים ואהבה ומסירות למורשת אבות. היא הייתה ידידת אמת של כולם; וכולם ללא יוצא מן הכלל רחשו לה ידידות אמת, חיבה והוקרה רבה. באורח חייה הייתה נוחה לבריות, נעימת הליכות ושלמה במעשיה ובהתנהגות עם קרוביה ועם כל אדם מהסביבה הקרובה והרחוקה. תכלית חיי האדם עלי אדמות - עלייה בסולם השלמות הכוללת את כל המידות הטובות - כך אמרה תמיד.
Translated title of the contributionA Dozen Trials in Which a Yemenite was Tested and Accepted His Sufferings with Love
Original languageHebrew
Title of host publicationמכתם ליונה – מחקרים בתרבות יהודי תימן ובסוגיות חברתיות וחינוכיות
EditorsY. Duhuh-Halevi
Place of PublicationTel-Aviv
PublisherAfikim
Pages451-461
StatePublished - 2004

Cite this