תרומת היצירה התורנית המזרחית לעיגון מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

צבי משה בן יצחק זוהר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מורשת התרבות הספרדית/מזרחית היא רכיב חיוני בבניית זהות מזרחית חיובית. מעל ומעבר לכך, מורשת תרבותית זאת עשויה להיות לברכה לחברה הישראלית כולה, בזכות ערכים והשקפות עולם הכלולים בה. במאמר זה אני מבקש לעסוק בשאלת התרומה האפשרית של היצירה התורנית המזרחית לחיזוק ולטיפוח הזדהותם של כל יהודי ישראל עם יסודות ערכיים המכוננים את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במאמר אתמקד בהבאת דברים של כמה מגדולי החכמים הספרדים במאה ה-20, העשויים לתרום למענה על שאלה זאת, על בסיס המסורת היהודית ומתוכה. כמובן, לא אוכל במסגרת זאת למצות את כל הדעות של חכמי תורה ספרדים/מזרחים התומכות בערכים הרלוונטיים למדינה יהודית ודמוקרטית אסתפק במעט דוגמאות, שיש בהן כדי לפתוח צוהר לתחום הדיון. תחילה אביא עמדות של רבנים ספרדים על אודות שוויון אזרחי של לא-יהודים החיים במדינת ישראל. לאחר מכן אדון בשאלת היחס הראוי כלפי השכלה כללית וכלפי האיזון הראוי בינה ובין השכלה תורנית. בחלק השלישי של המאמר אציג דעות של חכמים ספרדים שיש בהם כדי לתמוך בהרחבת היישום של ערך הלמדנות הדתית, כך שהוא יכיל גם נשים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההד המזרחי במרכז הישראלי (קובץ בעריכת גיא אבוטבול-זלינגר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages216-242
Number of pages27
ISBN (Print)9789657805503
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Education
  • Equality
  • Gentiles
  • Jewish religious education of women
  • Mizrahim
  • Rabbinical literature
  • Rabbis
  • Talmud Torah (Judaism)

Cite this