תרומתה של מסורת התלמוד בשאילתא מן הגניזה לחקר עריכת בבלי סוכה

רבין שושטרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בשאילתא שנשתמרה בשני דפים מן הגניזה הנמצאים באוקספורד. שאילתא זו פורסמה בעבר בידי אפשטיין, והוא דן במסורת התלמוד המשתקפת בה. אפשטיין מייחס את השאילתא לספר השאילתות של רב אחאי, אך ניתן לפקפק בייחוס זה, שכן השאילתא נמצאת רק בקטע הגניזה, ונעדרת מכל כתבי היד של השאילתות. עם זאת, אין הדבר מפקיע את קדמותה ואת החשיבות של מסורת התלמוד המשוקעת בה. במאמר זה מבקש כותב המאמר להשוות את קטע הגניזה של השאילתא לסוגיית התלמוד שלנו, ולעמוד על חשיבותם של חילופים שונים להבנת המסורת של התלמוד. המאמר יבחן שלוש דוגמאות שבהן המסורת הסתומה בתלמוד שלנו מוצאת את פתרונה מתוך ההשוואה למסורת התלמוד של השאילתא. ההשוואה בין המקורות תחשוף את תהליך היווצרותה של הסוגיה, ותאיר באור חדש את חלקיה השונים ואת היחס ביניהם. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)183-206
Number of pages24
Journalגנזי קדם
Volume9
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Criticism, Textual
  • Editing
  • Responsa
  • Sukkah
  • Talmud Bavli -- Commentaries
  • Talmud Bavli -- Sukkah

Cite this