תקנות הקורונה ושלטון החוק: הצעה לחנינת גל ראשון

Translated title of the contribution: COVID-19 Regulations and the Rule of Law: A Proposal for First-Wave Clemency

O. Aronson, עדו באום, דליה גפני-סרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מגפת הקורונה הטילה את ישראל למשבר חסר תקדים בתחום בריאות הציבור. כדי לבלום את התפשטות המגפה בחרה ממשלת ישראל להפעיל חקיקת חירום ולהתקין תקנות חירוםבתדירותגבוהה. אלה הטילו מגבלות חמורות על התנהלות יומיומית של הציבור ועל פעילות עסקים, עד כדי השבתת המשק והטלת סגר מוחלט על הציבור. תקנות הקורונה התאפיינו בתזזיתיות ובעמימות, שגררו בעת ובעונה אחת קשיי ציות מצד נמעני התקנות וקשיים באכיפתן מצד הגורמים שהוסמכו לכך. נוסף על כך, הפרת התקנות מצידם של מקבלי החלטות ודמויות ציבוריות כרסמה בלגיטימיות התביעה מן הציבורלציית להוראות. התקנות כללו סנקציות פליליות שמכוחן הוטלועל הציבור עשרות אלפי קנסות בתקופה שבין סוף חודש מארס ועד סוף חודש מאי 2020 (ה"גלה ראשון"). ניתוח סטטיסטי ראשון מסוגו מצביע על פניקה המתבטאת בחוסר קוהרנטיות בין עוצמת האכיפה לבין שיעור ההידבקות שהאכיפה נועדה לצמצם. מאמר זה מצביע על הקשיים, בתקופת ה"גל הראשון", בשימוש בכלי הפלילי להתמודדות עם משבר בריאותי המתאפיין בדינמיות גבוהה ובחוסר ודאות. החובה לעטות מסכה על האף והפה משמשת כמקרה בוחן הממחיש את עמימות התקנות והבעייתיות שביישומן. המאמר מציע לבטל את הקנסות שהוטלו על הציבור בתקופת הגל הראשון מכוח תקנות הקורונה בדרך של חקיקת "חנינת קורונה", תוך דיון במאפיינים של חנינות מסוג זה ובביקורות שעלולות להתעורר ביחס למהלך זה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionCOVID-19 Regulations and the Rule of Law: A Proposal for First-Wave Clemency
Original languageHebrew
Pages (from-to)121-148
Number of pages28
Journalמשפט וממשל
Volumeכ"ד
Issue number1
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • COVID-19 (Disease)
 • COVID-19 (Disease) -- Law and legislation
 • Criminal liability
 • Democracy
 • Fines (Penalties)
 • Human rights
 • Law enforcement
 • Legislation
 • Obedience (Law)
 • Pardon
 • Punishment in crime deterrence
 • Rule of law
 • War and emergency legislation
 • אחריות פלילית
 • אכיפת החוק
 • דמוקרטיה
 • הרתעה (משפט)
 • זכויות האדם
 • חנינה
 • חקיקה
 • מסכות מגן
 • ציות לחוק
 • קורונה (מחלה)
 • קורונה (מחלה) -- היבטים משפטיים
 • קנסות
 • שלטון החוק
 • תקנות וצווים לשעת חירום

Cite this