תפקיד העובד הסוציאלי בחברה משתנה מנקודת המבט של עובדים סוציאלים ולקוחותיהם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בחן את מידת ההתאמה בין עובד סוציאלי ובין לקוחותיו על רקע תהליכי השינוי המתרחשים בקיבוצים שבמועצות האזוריות בישראל. המחקר התבסס על "הגישה הממוקדת בלקוח", הגורסת שככל שהעובד הסוציאלי יערב את הלקוח בתפקידו ושיתופו בתכנון השירות, כך השירות יהיה איכותי יותר ומספק יותר עבור הלקוח. מידת ההתאמה בין עובד סוציאלי לבין לקוחותיו נבחנה בתפיסתם את תפקיד העובד הסוציאלי בשלושה מדדים: ביצוע התפקיד, חשיבותו ותפיסת האפקטיביות שלו. הממצאים המרכזיים המצביעים על כך שקיימים פערים בולטים בין תפיסת העובדים הסוציאליים את תפקידם לבין תפיסת לקוחותיהם בשלושת המדדים שנבחנו. נמצאו הבדלים מובהקים בהערכת החשיבות של כל התפקידים: הקהילתיים, תפקידי הגישור, תפקידי ההדרכה ותפקידי איסוף המידע. כמו כן נמצאו הבדלים בשני מדדי תפיסת אפקטיביות התפקיד: האפקטיביות הפרטנית ואפקטיביות התכנון והפיתוח. המאמר דן במשמעות הממצאים ומעלה שאלות לגבי מידת הצלחתו של העובד הסוציאלי ליישם את "הגישה הממוקדת לקוח" ולגבי יכולתו להגמיש את תפקידו בהתאם לדרישות המשתנות של הקיבוצים בישראל.
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-152
Number of pages18
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume26
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • עובדים סוציאליים
  • Social workers
  • שביעות רצון מטופלים
  • Patient satisfaction
  • שינוי ארגוני בקיבוץ
  • Kibbutzim
  • Organizational change
  • שירותי רווחה בקיבוץ

Cite this