תפיסת אפקטיביות ההתערבות הקהילתית בקרב פעילים בחברה החרדית: תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים / חיה יצחקי, לאה זנבר

חיה יצחקי, Lea Zanbar, Lea Zanbar

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בדק לראשונה את מאפייניהם של פעילים קהילתיים בחברה החרדית. הוא נערך כדי לעמוד על תרומת משאביהם האישיים והחברתיים של הפעילים לתפיסת אפקטיביות הפעילות הקהילתית. במחקר השתתפו 163 פעילים קהילתיים חרדים מתנדבים מרחבי הארץ. ממצאי המחקר מעלים כי מגדר, מניעי התנדבות אישיים, שייכות לקהילה, תמיכת הרבנים בפעילות הקהילתית ויכולת המנהיגות של הפעיל, תורמים תרומה מובהקת להסבר השונות של תפיסת אפקטיביות הפעילות הקהילתית בקרב פעילים קהילתיים חרדים. המחקר פותח צוהר לתחום שטרם נחקר, ומספק נדבך לתאוריה ראשונית על אודות עבודה קהילתית בקרב האוכלוסייה החרדית. מסקנותיו המעשיות סוללות את דרכם של העובדים הסוציאליים הקהילתיים בבואם לתכנן התערבויות קהילתיות, החל מהכנת הקרקע להתערבות קהילתית, הן מקצועית-ממסדית והן רבנית
Original languageAmerican English
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume, 34(1): 73-100, 2014
StatePublished - 2014

Keywords

  • חרדים
  • פעילי ציבור
  • שירותי רווחה
  • התנדבות לעבודה סוציאלית
  • רבנים
  • Rabbis
  • Volunteer workers in social service
  • Social service
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this