תפיסתו של פעיל קהילתי את תרומתם של משאבים אישיים ומשתנים קהילתיים לפיתוח תפיסת יכולת מנהיגות

דרורית לוי, חיה יצחקי, חיה שורץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר לזהות משאבים אישיים ומשתנים קהילתיים, התורמים לפיתוח תפיסת מנהיגות קהילתית בקרב פעילים העוסקים בפעילות התנדבותית בקהילות בישראל, והנמצאים בקשר מקצועי עם עובדים סוציאליים קהילתיים. במחקר השתתפו 409 פעילים קהילתיים. המשתתפים מילאו שאלונים על משאבים ומשתנים שונים (תפיסת מנהיגות קהילתית, הערכה עצמית, תחושת שליטה בחיים, תחושת קוהרנטיות, ייצוג, פעילות קהילתית ותחושת שיתוף). כדי לבדוק עד כמה תורמים משתני המחקר להסבר השונות של תפיסת מנהיגות קהילתית, בוצע ניתוח רגרסיה היררכית. ממצאי מהחקר מצביעים על תרומה של שני אשכולות משתנים מרכזיים לפיתוח תפיסת מנהיגות קהילתית: משאבים אישיים ומשתנים קהילתיים. בצעד הראשון נלקחו בחשבון רק משאבים אישיים, ונמצא כי כל המשאבים האישיים תרמו להסבר שונות זה באופן מובהק: ככל שלפעיל יש יותר משאבים אישיים כך יש לו תפיסת יכולת מנהיגות קהילתית גבוהה יותר. בצעד השני נוספו המשתנים הקהילתיים, ונמצאה תרומה מובהקת של כל המשתנים האלה לתפיסת יכולת מנהיגות קהילתית: ככל שרמת ההשתתפות בהחלטות של הפעיל ורמת פעילותו גבוהות יותר, כך יש לו תפיסת יכולת מנהיגות קהילתית גבוהה יותר. בצעד השני לא נמצאה תרומה מובהקת לתחושת השליטה. הדיון בוחן את משמעות הממצאים ומציג את תרומת המחקר לתיאוריה ולעבודת השדה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)535-551
Number of pages17
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume32
Issue number4
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Community-based social services
 • Leadership
 • Power (Social sciences)
 • Social participation
 • Social workers
 • Volunteer workers in social service
 • העצמה
 • התנדבות לעבודה סוציאלית
 • מנהיגות
 • מעורבות בקהילה
 • עבודה קהילתית
 • עובדים סוציאליים

Cite this