'תערוכת כבוש השממה': התערוכה הבינלאומית הראשונה בירושלים, 1953

יוסי כץ, אופירה גראוויס-קובלסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this